Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów. Przepraszamy za ten prawniczy żargon!


§1. [Definicje]

 • 1.1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady składania zamówień w drukarni internetowej. Jednocześnie jest to regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 1.2. Klient Indywidualny - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.3. Klient Firmowy - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, dokonująca zamówienia w związku ze są działalnością zawodową lub gospodarczą, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
 • 1.4. Klient – zbiorcze określenie Klienta Indywidualnego i Klienta Firmowego drukarni internetowej.
 • 1.5. Drukarnia Internetowa – przedsiębiorca działający pod firmą Agencja Reklamowa STUDIO DAR Bartosz Przybyła z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6, NIP 937-234-30-20realizujący usługi poligraficzne i sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, dzięki której Kupujący może złożyć zamówienie. Konto bankowe: MultiBank: 09 1140 2017 0000 4802 1062 0336 .  Kod SWIFT BREXPLPWMUL mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ
 • 1.6. Strona Internetowa – każda strona i podstrona znajdująca się pod adresem www.sklep.studiodar.pl, za pośrednictwem której realizowane są usługi drukarni internetowej.
 • 1.7. Rejestracja – zespół czynności dokonywanych w celu założenia Konta Użytkownika.
 • 1.8. Konto Użytkownika – spersonalizowany panel Klienta na Stronie Internetowej służący do składania zamówień w drukarni internetowej.
 • 1.9. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w drukarni internetowej produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 • 1.10. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • 1.11.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem drukarni internetowej określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym potwierdzone na końcu transakcji za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę” – zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 • 1.12. Akceptacja zamówienia – wiadomość e-mail wysyłana Klientowi przez drukarnię internetową potwierdzająca treść złożonego zamówienia oraz nadanie plikom wysłanym przez Klienta status „Gotowe do druku”.
 • 1.13. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 1.14. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 • 1.15. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • 1.16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.sklep.studiodar.pl/informacje/platnosci
 • 1.17. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • 1.18. Miejsce wydania rzeczy/produktupunkt odbioru lub adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 • 1.19. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://www.sklep.studiodar.pl/informacje/dostawa
 • 1.20. Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

§2. [Zasady ogólne]

 • 2.1. Drukarnia internetowa oferuje wykonywanie usług: projektowania graficznego, materiałów poligraficznych, reklamowych w technologiach: offsetowych, cyfrowych, solwentowych, latexowych, UV oraz sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2.2. Szczegółowy zakres usług wykonywanych przez Drukarnię Internetową znajduje się na Stronie Internetowej.
 • 2.3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 • 2.4. Korzystanie z usług Drukarni Internetowej jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowaniu wszystkich postanowień w nim zawartych.
 • 2.5. Akceptacja regulaminu przez Klienta następuje dobrowolnie i jest możliwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym wypełnianym przy zakładaniu Konta Użytkownika.
 • 2.6. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną ( Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 w sprawie przesłania faktur w formie elektronicznej).
 • 2.7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez drukarnię internetową w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w drukarni internetowej.
 • 2.8 Rabat za rejestrację konta przyjedzielany jest jednorozowo. Osoba rejestrująca konto otrzyma rabat w formacie kodu na adres e-mail podany podczas rejestracji konta. Kod można wykorzystać podczas składania zamówienia podając go w koszyku w czasie finalizacji zamówienia. 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

§3. [Składanie zamówienia czyli zawarcie umowy i jej realizacja]

 • 3.1. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie firmy, która znajduje się w Bielsku-Białej, ul. Powstańców Śląskich 6
 • 3.2. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 po wcześniejszym otrzymaniu powiadomienia na adres e-mail lub telefonicznie, że produkt jest gotowy do odbioru.
 • 3.3. Złożenie zamówienia nastąpić może za pośrednictwem:
  a) Konta Użytkownika
  Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Konta Użytkownika konieczne jest dokonanie Rejestracji w Drukarni Internetowej. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się na Konto Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
 • Po zalogowaniu się na Konto Użytkownika możliwe jest:
  - dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka,
  - określenie specyfikacji zamówienia,
  - wybranie formy płatności,
  - wybranie opcji dostawy.
 • Podczas składania zamówienia dla realizacji pewnych usług niezbędne jest także załączenie plików będących częścią zamówienia poprzez opcję „wgraj plik do zamówienia” dostępną na formularzu zamówienia.
  Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Klient otrzyma od Drukarni Internetowej potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.
  Zamówienia za pomocą Konta Użytkownika składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • b) wysłania wiadomości e – mail.
  Każde zamówienie dla swej ważności wymaga akceptacji przez Drukarnię Internetową.
  Złożenie zamówienia za pośrednictwem e – maila odbywa się poprzez wysłanie do Drukarni Internetowej wiadomości na adres: zamowienia@sklep.studiodar.pl
 • W treści wiadomości należy uwzględnić informacje takie jak:
  - opis zamawianego produktu (nazwa, wymiar, format, nakład, papier, zadruk),
  - dane Klienta niezbędne do wystawienia faktury VAT,
  - formę odbioru i w razie potrzeby dane adresowe do nadania przesyłki,
  - wybraną metodę płatności.
 • W odpowiedzi na wiadomość Klient otrzymuje od Drukarni Internetowej ofertę, która zawiera m.in. wycenę zamówienia oraz przybliżony czas jego realizacji.
  Klient przyjmuje ofertę wysyłając w wiadomości zwrotnej pliki niezbędne do realizacji danego zamówienia.
  Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Klient otrzyma od Drukarni Internetowej potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail.
  Zamówienia za pomocą wiadomości e – mail składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • c.) koszyka bez rejestracji
  - dodanie poszczególnych Produktów do Koszyka,
  - określenie specyfikacji zamówienia,
  - wybranie formy płatności,
  - wybranie opcji dostawy.
 • Podczas składania zamówienia dla realizacji pewnych usług niezbędne jest także załączenie plików będących częścią zamówienia poprzez opcję „wgraj plik do zamówienia” dostępną na formularzu zamówienia.
  Zamówienie uważa się za dokonane poprawnie i przyjęte tylko jeśli Klient otrzyma od Drukarni Internetowej potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.

§4. [Koszty zamówienia oraz płatności] 

 • 4.1. Na koszt realizacji zamówienia składają się:
  a) cena wybranego produktu znajdująca się w drukarni internetowej,
  b) koszt dostawy,
  c) opłaty za usługi korekty dodatkowej (jeśli taka zaistnieje)
 • 4.2. Wszelkie ceny znajdujące się na stronie drukarni internetowej są wyrażone w walucie polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
 • 4.3. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, wysyłki o niestandardowych gabarytach - wymiarach powyżej 1 m.
 • 4.4. Klient składając zamówienie wybiera formę płatności za zamówienie jakimi są:
  1. płatność za pomocą platformy PayU,
  2. dokonanie przelewu (przedpłata).
 • 4.5. Drukarnia internetowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 • 4.6. W przypadku wyboru formy płatności Klient otrzyma poprzez wiadomość e – mail od Drukarni Internetowej z fakturą proforma z danymi niezbędnymi do dokonania przelewu.
 • 4.7. Drukarnia Internetowa wystawia Klientowi dowód dokonania wpłaty w formie faktury VAT na dane podczas składania zamówienia.
 • 4.8. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną ( Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 w sprawie przesłania faktur w formie elektronicznej).
 • 4.9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
  NIP 779-23-08-495, REGON 300523444
 • 4.10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartami jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
  NIP 779-23-08-495, REGON 300523444

§5. [Prawo do odstąpienia od umowy i prawo do poza sądowego rozstrzygania sporów] 

 • 5.1. W przypadku reklamacji bardzo prosimy o kontakt: poczta@studiodar.pl
 • 5.2. Zarówno Klient Indywidualny jak i Klient Firmowy mogą anulować zamówienie jeśli plik przez nich przesłany ma status „Plik przekazany do weryfikacji”. W kolejnych etapach z uwagi na indywidualizację wydruków według parametrów złożonego zlecenia oraz zgodnie z Art. 38 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.20144 poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 • 5.3. W przypadku odstąpienia bądź anulowania zamówienia przez Klienta w określonyn statusie, jeśli dokonał on już zapłaty Drukarnia Internetowa zwróci wpłacone przez niego środki w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący. Za pośrednictwem platformy PayU zostanie pomniejszona o koszty administracyjne w wysokości nie wyższe niż 4% całego zamówienia brutto.
 • 5.4. Anulowanie zamówienia jest jednoznaczne z wypełnieniem oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które Konsument składa na formularzu, dostępnym pod adresem https://www.sklep.studiodar.pl/bezpieczne-zakupy/reklamacje-i-zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 • 5.5 Drukarnia i agencja reklamowa STUDIO DAR informuje, że od dnia 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, co wiąże się z powstaniem nowych, satysfakcjonujących obie strony, sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. W związku z tym informujemy, że w przypadku, gdy spór dotyczy umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych (sklep internetowy, oferta kierowana za pośrednictwem wiadomości e-mail), Klienci od 10 stycznia 2017 r. będą mogli występować do podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu pozasądowym za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 5.6 Przed skorzystaniem z platformy ODR zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: • poprzez e-mail na adres: poczta@studiodar.pl • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej sklepu https://www.sklep.studiodar.pl/kontakt lub w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, tj.: • w naszej siedzibie przy ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała lub • korespondencyjnie na adres: Drukarnia i Agencja Reklamowa STUDIO DAR ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała lub • telefonicznie pod numerem 693 152 855.

§6. [Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych]

 • 6.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest drukarnia internetowa.
 • 6.2. Drukarnia internetowa zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe drukarni internetowej wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez drukarnię internetową w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • 6.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.sklep.studiodar.pl/informacje/polityka-prywatnosci-i-cookies

§7. [Pliki do druku]

 • 7.1. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient wysyła drukarni internetowej pliki niezbędne do realizacji zamówienia.
 • 7.2. Informacje dotyczące specyfikacji plików i ich przygotowania przed przesłaniem drukarni internetowej znajdują się na Stronie Internetowej w sekcji „Pomoc” w zakładkach „Jak przygotować plik do druku” oraz w zakładce „Makiety do pobrania” na stronie produktu.
 • 7.3. Pliki przesłane przez Klienta sprawdzane są przez drukarnia internetowa pod względem technicznym i możliwości zakwalifikowania ich do druku.
 • 7.4. Jeśli pliki nie spełniają wymagań technicznych drukarnia może bezpłatnie dokonać drobnych niezbędnych korekt, o których Klient zostanie poinformowany oraz dostanie do akceptacji poprawiony plik.
 • 7.5. Na życzenie Klienta drukarnia internetowa dokonać może dodatkowych korekt bądź zmian w plikach, co wiązać się będzie z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od specyfiki dokonanych zmian. dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Sprzedawcą.
 • 7.6. Po dokonaniu wszelkich niezbędnych zmian, pliki otrzymają status „Gotowe do druku”, co oznacza rozpoczęcie realizacji usługi.
 • 7.7. Drukarnia internetowa nie odpowiada za treści zawarte w plikach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. /Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Klient./ Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.
 • 7.8. Aktualny status wysłanych przez siebie plików Klient sprawdzić może logując się na Konto Użytkownika. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e – mail informacje o zmianach statusu plików wysyłane będą Klientowi na adres e – mail, z którego dokonał on zamówienia.
 • 7.9. Pliki przesłane przez Klienta archiwizowane są na serwerach lokalnych drukarni internetowej przez okres 1 miesiąca od czasu realizacji zamówienia do celów związanych z ewentualną reklamacją. Po tym okresie zostają one trwale usunięte z zasobów drukarni internetowej. 

§8. [Prawo autorskie i odpowiedzialność za treść utworów]

 • 8.1. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia drukarnia internetowa sporządzi nowe projekty graficzne jest ona ich autorem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) i korzysta ze wszelkiej ochrony utworów w ramach tego aktu.
 • 8.2. Drukarnia realizując zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich przez Klienta. Klient składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji materiałów (plików) przekazanych drukarni internetowej do obróbki. Drukarni internetowa nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.
 • 8.3. Klient przesyłając drukarni internetowej pliki wyraża jednocześnie zgodę na zwielokrotnianie utworu.

§9. [Postanowienia końcowe]

 • 9.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • 9.2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 • 9.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.sklep.studiodar.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 
 • 9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 Wersja 2.1 (Bielsko-Biała, 28 Września 2018) ważna do wydania nowszej ersji regulaminu