Jak przygotować pliki do druku?

 

Instrukcja przygotowania plików do druku i cięcia do pobrania poniżej

Instrukcja przygotowania plików do druku Otwórz instrukcję

 

UWAGI ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU WIELKOFORMATOWEGO

(banery, plakaty, PCV i inne wydruki na materiałąch płaskich)

Pliki materiałów z działu "DRUK WIELKOFORMATOWY" oraz "SYSTEMY REKLAMOWE I WYSTAWOWE" należy przygotować zgodnie z wytycznymi dostępnymi przy każdym z produktów w zakładce "Specyfikacja" oraz ogólnymi zasadami przygotowania plików dostępnymi na tej stronie. Nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za pliki przygotowane niezgodnie z tymi wytycznymi - w szczególności zaś za niezachowanie formatów, spadów, marginesów oraz przestrzeni kolorystycznej CMYK.

Format pliku:
- TIF (z kompresją LZW, bez warstw – spłaszczone),
- JPG (wysokiej jakości),
- PDF (wersja 1.4 lub wyższa – bez spłaszczania przezroczystości).


Nie akceptujemy plików otwartych: ai, cdr, psd, indd

Skala:
- skala 1:1
- skala 1:10 - przypadku gdy którykolwiek wymiar pracy przekracza 500cm.

Kolory:
- CMYK, bez osadzonych profili kolorystycznych w pliku produkcyjnym (lub zadany profil "Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)"

Druk z kolorem białym:
Kolor biały powinien być zdefiniowany jako kolor dodatkowy o nazwie WHITE z włączonym nadrukiem. Ze względu na widoczność oraz odwzorowanie poziomów szarości najlepiej nadać reprezentację tego koloru jako 100% któregoś z kolorów podstawowych (np. 100% cyan lub 100% magenta).

Wzbogacony czarny:
- Dla wzbogaconej wersji czerni prosimy używać składowych C30/M30/Y30/K100.

Nadruki:
- NIE DOPUSZCZA SIĘ NADRUKÓW (OVERPRINT) dla kolorów CMYK.

Pozostałe uwagi:

 • W przypadku skomplikowanych projektów, w plikach PDF prosimy o spłaszczenie wszystkich bitmap razem z tłem do pojedynczej bitmapy o odpowiedniej rozdzielczości. Przyspiesza to proces ripowania i gwarantuje poprawność wydruku.
 • Jeśli w plikach przygotowywanych w Corelu stosowane są cienie z przezroczystością pod elementami wektorowymi prosimy o rozdzielenie cieni z wektorami i spłaszczenie ich razem z tłem przed eksportem do PDF. Jeśli używana wersja Corela na to pozwala należy dla cieni stosować tryb mnożenia (overlay).
 • Pliki nie powinny zawierać znaczników drukarskich.
 • Dla banerów oraz siatek mesh tolerancja wymiaru końcowego wynosi +/- 2%. W przypadku konieczności zachowania wymiarów należy ująć to w zamówieniu oraz przygotować plik ze spadami (dla formatów do 500 cm – 2 cm, dla formatów powyżej 500 cm - 5 cm).
 • Spady – obowiązkowe w każdej pracy:
  - 2,5mm dla druku jednostronnego,
  - 5mm dla druku dwustronnego,
  - 10mm dla tkanin.

 

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU OFFSET

Dla każdego z dostępnych w naszej drukarni produktów zamieściliśmy wytyczne przygotowania plików do druku. Znajdziecie je po prawej stronie na karcie produktu w zakładce "Specyfikacja".
Dla produktów o stałych formatach druku przygotowaliśmy ponadto specjalne makiety (zakładka "Makiety i pliki"), pomagające sprawnie i poprawnie przygotować pliki. Makiety dostępne są w najbardziej popularnych formatach: Photoshop, InDesign, Illustrator, Corel oraz pdf. Zachęcamy do korzystanie z przygotowanych przez nas materiałów, gdyż znacznie przyśpiesza to zarówno etap sprawdzania poprawności plików, jak i etap produkcji gotowych materiałów.

Jak przygotować pliki do druku 

OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA PLIKÓW DO DRUKU

Pliki przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem serwera FTP lub formularza zamówienia naszego sklepu (więcej informacji na temat wgrywania plików znajdziesz tutaj).
Rekomendowanym formatem plików jest PDF.

 

FORMATY PLIKÓW

UWAGA! NASZA DRUKARNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRACE PRZYGOTOWANE NIEZGODNIE Z PONIŻSZĄ SPECYFIKACJĄ ORAZ BŁĘDNIE WYEKSPORTOWANE PLIKI PDF.

Pliki do druku pdfPliki PDF PrePress - zgodność Acrobat 4 (PDF 1.3) - parametry:

 • skala 1:1
 • projekt wyśrodkowany na stronie
 • wszystkie czcionki zamienione na krzywe (nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe)
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil "Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)"
 • rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi) lub inna podana w zakładce "Specyfikacja" dla danego produktu
 • wektory 2400 dpi
 • spady oraz odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia - patrz zakładka "Specyfikacja" dla danego produktu
 • w przypadku gdy projekt zawiera mapy bitowe, powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1; wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał (w przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności)
 • jeżeli w projekcie występują Linie cięcia, to powinny się znajdować poza obszarem brutto
 • broszury i katalogi - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek)
 • ulotki składane i teczki - przygotować wg makiet dostępnych na naszym sklepie przy danym produkcie
 • W związku z możliwością wystąpienia błedów przy generacji plików PDF w postaci wektorowej z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z tego programu powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. Nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop oraz pliki błędnie wygenerowane z tego programu i przekonwertowane przez inne oprogramowanie (np. Adobe Indesign).

Pliki do druku pdfPliki TIFF - parametry:

 • format 1:1
 • projekt wyśrodkowany na stronie
 • zalecana kompresja LZW
 • pliki bez warstw – spłaszczone
 • rozdzielczość, spady oraz odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia - patrz zakładka "Specyfikacja" dla danego produktu
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil "Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)"
 • jeżeli w projekcie występują Linie cięcia, to powinny się znajdować poza obszarem brutto
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał (w przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności)

Pliki do druku jpgPliki JPG - parametry:

 • format 1:1
 • projekt wyśrodkowany na stronie
 • rozdzielczość, spady oraz odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia - patrz zakładka "Specyfikacja" dla danego produktu
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil "Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)"
 • jeżeli w projekcie występują Linie cięcia, to powinny się znajdować poza obszarem brutto
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał (w przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności)

Pliki do druku cdr Pliki CDR (zapisane do wersji X4) - parametry:

 • pliki w formacie CDR przyjmujemy wyłącznie dla produktów, które mają być wycięte ploterem (jak "Naklejki nacięte po obrysie") - szczegóły przygotowania tego typu plików patrz zakładka "Specyfikacja" dla danego produktu
 • format 1:1
 • orientacja pracy musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza (praca poziomab- arkusz poziomy)
 • wszystkie fonty zamienione na krzywe (nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe)
 • w przypadku skomplikowanych projektów zawierających liczne warstwy oraz efekty (cienie, przezroczystości itd.) należy, na ile jest to możliwe, spłaszczyć je do jednego obrazu tła przekształcając na mapę bitową - zachowując w postaci wektorowej jedynie istotne elementy projektu, jak teksty, loga, linie (nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prace, w których efekty nie zostały spłaszczone)
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili, praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów
 • wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 300dpi, CMYK 8 bit na kanał)

 

KOLORYSTYKA

UWAGA! NASZA DRUKARNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RÓŻNICE KOLORYSTYCZNE WYNIKAJĄCE Z KONWERSJI PRZESTRZENI BARWNYCH INNYCH NIŻ CMYK I KOLORÓW DODATKOWYCH DO PRZESTRZENI BARWNEJ CMYK.

Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK na profil referencyjny naszej drukarni. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez naszą drukarnię. Przekazując pliki niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient wyraża zgodę na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego tytułu odstępstwa barwne.

Dla drobnych czcionek w kolorze czarnym zaleca się stosowanie czerni o składowych C:0 M:0 Y:0 K:100.
W przypadku znacznych przestrzeni koloru czarnego, dla uzyskania efektu głebokiej czerni, zaleca się użycie składowych C:30 M:30 Y:30 K:100.

 

UKŁAD GRAFICZNY DLA PRODUKTÓW DZIAŁU OFFSET

Wszystkie produkty powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi specyfikacji (patrz zakładka "Specyfikacja" dla danego produktu) oraz dostępnymi dla nich makietami (patrz zakładka "Makiety i pliki" dla danego produktu). Nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za pliki przygotowane niezgodnie z tymi wytycznymi - w szczególności zaś za niezachowanie formatów, spadów, marginesów oraz przestrzeni kolorystycznej CMYK.

Pozostałe uwagi:

 • Katalogi i broszury należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (żadnych składek).
  Ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron.
  Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie klienta, nasza drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek.Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.
  W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Dlatego też minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp min 10 mm.
  Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Nasza drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.
 • Jeżeli na produkcie ma występować wydruk 4/4 z takim samym zadrukiem dla obu stron, należy przygotować plik z dwoma takimi samymi stronami lub wgrać dwa takie same pliki.
 • Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie. Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione kolorem czarnym o skladowych C-0 M-0 Y-0 K-100%
 • Znak wodny pnależy przygotować z minimalnym nafarbieniem 8% dla koloru czarnego lub wszystkich kanałów CMYK.
 • Kratki w bloczkach i notesach:
  Kratka bloczków w szarościach powinna mieć: 0,2 mm - 20 % czarnego i 0,12 - 35% czarnego. Poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne.
  Dla czarnej kratki w bloczkach: czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.
 • Obiekty w 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty). Nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy.
 • Prace obracane są automatycznie lewą/prawą stronę (nie obracamy prac góra/dół). Nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo obracane strony.